Internetne aplikacije

Na medmrežju danes lahko najdemo vse – uporabne vsebine, zabavne vsebine, izobraževalne vsebine… Zelo zanimive so različne aplikacije, s pomočjo katerih lahko na enostaven način pridobimo podatke ali izračune, ki nas zanimajo.
Na spodnjih povezavah boste našli nekaj zanimivih povezav na internetne aplikacije povezane z vsebinami OVE in URE in trajnostnega razvoja.

Izračunaj svoj ogljični odtis: http://www.umanotera.si/index.php?node=170

Izračunaj svoj vodni odtis: http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator

Interaktivni pripomoček za izbiro najprimernejšega svetila za vaše stanovanje: http://ec.europa.eu/energy/lumen/wizard/index_sl.htm
ENGIS je spletna aplikacij, ki omogoča pregled obnovljivih virov energije po Sloveniji. Namen aplikacije je vrednotenje celotnega energetskega potenciala in energetskega gospodarstva v Sloveniji. http://www.engis.si/

Atlas okolja http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

SolarGIS je geografski informacijski sitem za področje sončne energije. Tu najdemo meteorološke podatke pomembne za načrtovanje sončnih sistemov in za spremljanje njihove učinkovitosti: http://geomodelsolar.eu