Spletne povezave

Na spodnjih povezavah boste našli nekaj zanimivih povezav, kjer si lahko ogledate vsebine povezane z OVE, URE in trajnostnim razvojem:

Lokalne energetske agencije

- Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci; LEA Pomurje www.lea-pomurje.si
- Energetska agencija za Podravje, Zavod za trajnostno rabo energije; Maribor; EnergaP www.energap.si
- Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica; GOLEA www.golea.si
- Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Velenje; KSSENA www.kssena.si
- Lokalna energetska agencija Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, Krško; LEAD www.lea-d.si
- Lokalna energetska agencija Gorenjske, Kranj; LEAG www.leag.si
- Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj; LEA Spodnje Podravje http://www.lea-ptuj.si/

Alternativni viri energije:

- Javna agencija RS za energijo http://www.agen-rs.si/sl/
- Slovenski portal za fotovoltaiko http://pv.fe.uni-lj.si/Welcome.aspx
- Združenje slovenske fotovoltaične industrije – GIZ http://www.zsfi.si/
- Tehnološka platforma za fotovoltaikohttp://www.pv-platforma.si/
- Minstrstvo za infrastrukturo in prostor: Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije OVE v okviru EU http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/
- http://www.evropa.gov.si/si/energetika/obnovljivi-viri-energije/
- ARSO – Kazalci okolja v Sloveniji, energija http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=21
- Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) je med vodilnimi slovenskimi svetovalnimi podjetji na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).http://www.ape.si/
- Preklopi na sonce je energetsko poročilo o potencialu energije sonca. Vsak dan so objavljeni podatke o tem, koliko električne energije in tople vode bi lahko v preteklem dnevu proizvedlo povprečno slovensko gospodinjstvo, če bi imelo doma sončno elektrarno in solarni termalni sistem. http://www.preklopinasonce.si/domov
- Društvo za sonaraven razvoj http://www.focus.si/