STROKOVNI POSVET Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah in regijah

V Ljubljani bo 2. Aprila 2015 potekal strokovni posvet o Evropskem tednu mobilnosti (ETM). Več si preberite na povezavi: http://www.trajnostnamobilnost.si/