Obisk direktorice sklada Si.voda

Obiskala nas je direktorica sklada Si.voda, ga. Irena Zupančič Cimerman.

Voda-3

 

Direktorica, ga. Irena Zupančič Cimerman, nam je v četrtek, 12. 2. 2015, predstavila sklad Si.voda, ki je nepridobitna organizacija in se aktivno in trajnostno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji. Skozi strokovni pristop osvešča in izobražuje o pomenu voda in našem vplivu nanje, finančno podpira projekte, ki učinkovito in trajnostno prispevajo k ohranjanju pitne vode, kot so:

  • rastlinske in biološke čistilne naprave,
  • pitniki,
  • urejanje vodotokov,
  • zbiranje deževnice …

Kako lahko vsak od nas prispeva svoj delež k ohranjanju čiste in pitne vode?

Za vsak mobilni telefon, polnilec ali baterijo, ki jih oddate v reciklažo v Si.mobilov tulec (računalniške učilnice SESGŠ), bo podjetje Si.mobil v sklad prispevalo 1 evro.

Zakaj?

Napačno odvržena baterija mobilnika onesnaži 260 000 litrov vode s človeku zelo škodljivimi snovmi …

Predavanje je dopolnilo dejavnosti projekta S.O.S. ZA MALE IN VELIKE, ki deluje pod okriljem projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala.

Zapisala:
Nina Hladnik