Projekt »352« - Prenova učilnice 352 na ŠC Kranj

V šolskem letu 2013/2014 so dijaki 3.Ea razreda Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Andrej Ančimer, Lenart Bogataj, Mitja Černilogar, Dejan Dičovski, Klemen Gaber, Jernej Jeram, Imer Osmani, Blaž Škrabec in Miha Štefelin pod mentorstvom Srećka Simovića, univ. dipl. inž., sodelovali pri projektu prenove učilnice 352.

Dijaki so izdelali projekt razsvetljave učilnice, demontirali staro opremo in obstoječo električno inštalacijo ter položili kable, povezali razdelilnik in montirali svetilke in drugo električno opremo po vnaprej narejenem projektu prenove.

Glavna sponzorja projekta prenove učilnice 352 sta ZUMTOBEL Ljubljana in Armstrong.

V okviru strokovnega modula Načrtovanje električnih inštalacij (NEI) v izobraževalnem programu elektrotehnik energetik so dijaki sklenili, da se bodo aktivno vključili v napovedano prenovo šolske učilnice 352. Omenjena učilnica se uporablja večnamensko za potrebe srednjih šol in za izvedbo predavanj in izpitov VSŠ kakor tudi za sestanke in seminarje za 30 in več oseb.

Dijaki so skupaj z mentorjem sklenili, da bodo sodelovali pri prenovi razsvetljave učilnice, izdelavi nove električne inštalacije in montaži elektro opreme.

K sodelovanju v projektu smo povabili podjetje ZUMTOBEL Ljubljana, ki je podprlo to idejo in darovali opremo za razsvetljavo in krmiljenje v vrednosti 50 % celotnega projekta. Poleg tega je v procesu izdelave projekta z dijaki aktivno sodeloval projektni inženir g. Marko Petrovič, zaposlen v firmi ZUMTOBEL. Prav ta oblika sodelovanja pri projektiranju razsvetljave je za dijake predstavljala dragoceno izkušnjo v izobraževalnem procesu in pri delu na konkretni učni situaciji. Posebna zahvala gre omenjenem gospodu, ki si je večkrat vzel čas in sodeloval z dijaki ter jim prenašal svoje znanje in izkušnje pri izdelavi projektov notranje razsvetljave.

Dijaki so za izdelavo projekta razsvetljave uporabljali program DIALux, ki je prosto dostopen.

Izdelali so štiri različice razsvetljave in na podlagi strokovnih kriterijev in zahtev investitorja so se odločili za varianto LED razsvetljave. Izbrane svetilke za splošno razsvetljavo prostora so ZUMTOBEL MELLOW LED 41W.

Dijaki so pred začetkom demontaže obstoječe opreme izmerili osvetljenost v učilnici s staro razsvetljavo. Za merjenje osvetljenosti so uporabljali umerjen lux-meter TECPEL 536 Light Meter. Merjenje osvetljenosti so izvedli na 25 merilnih točkah na višini delovne površine (0,75 m od tal). Izmerjena srednja osvetljenost v učilnici je bila 370 lx.

Poleg omenjene meritve osvetljenosti so izvedli še meritev porabe električne energije za razsvetljavo. Pri merjenju inštalirane moči je sodeloval g. Janez Marn, univ. dipl. inž., predavatelj VSŠ za področje električnih meritev. Za merjenje električne moči so uporabljali merilnik Iskra MC 750 Network Recorder.

Izmerjene vrednosti so naslednje: navidezna moč: S = 4915 VA, delovna moč: P = 3159 W, jalova moč: Q = 3700 var in cosφ = 0,64.

Dijaki so drugi fazi prenove odstranili obstoječo električno inštalacijo, staro razdelilno omaro in drugo elektro opremo, ki je bila v učilnici. Vsa dela pri demontaži stare opreme, izdelavi nove električne inštalacije, montaži novih svetilk in druge opreme so potekala pod nadzorom izvajalca del podjetja Obrtnik Škofja Loka in Elektroinštalacije Elbeg.

Po izdelanem projektu za izvedbo (PZI) so dijaki izdelali razdelilnik (ožičenje in povezava krmilnika in drugih elementov). Ta dela so potekala v šolski delavnici za elektroenergetiko. Po zaključku del so razdelilno omaro postavili v učilnico 352 in jo povezali z položenimi kabli in ožičenjem v samem prostoru.

Naslednja faza projekta je pomenila polaganje vodnikov nove električne inštalacije.

Inštalacija v učilnici je izvedena pod stropom v instalacijskih ceveh (nadometno) in na kovinskih policah. Ta način je bil možen, ker je v prostoru vgrajen sekundarni strop z Armstrong ploščami. Uporabljene so Armstrong plošče dimenzij 1200 x 300, ki imajo izredno dobre akustične lastnosti in tudi vizualno so v skladu z obliko in dimenzijami prostora.

Montirali in povezali so izbrane vgradne svetilke, ki so prav tako dimenzij 1200 x 300 mm, kar ni vplivalo na raster stropa.

Svetilke za razsvetljavo stenskih galerijskih površin ZUMTOBEL DISCUS LED 32W so montirane na napajalne 3-P tračnice.

Za dodatno osvetlitev šolske table so uporabljene svetilke ZUMTOBEL MIRAL T16 1/80W, ki so montirane neposredno na strop.

Inštalirana električna moč vseh svetlobnih virov celotne svetlobno tehnične naprave (splošna razsvetljava + galerijska razsvetljava + razsvetljava šolske table) v prenovljeni učilnici 352 je 1020 W.

V učilnici je postavljen še sistem ozvočenja. Uporabljen je že obstoječi ojačevalnik YAMAHA RX-V657, dodani pa so bili 4 zvočniki JBL Control 1Pro WH.

Za video projekcijo je uporabljen projektor Panasonik PT-VW530E, ki je montiran pod stropom in projekcijsko platno na električni pogon.

Za zasilno razsvetljavo je postavljena svetilka nad vhodnimi vrati v učilnico.

Uporabljeni krmilnik ZUMTOBEL LITECOM CCD in potrebna dodatna oprema omogočajo kreiranje in uporabo scensko načrtovane razsvetljave glede na specifične zahteve pri uporabi prostora za različne namene.

V začetni fazi je programirano 5 različnih scenskih režimov obratovanja razsvetljave in druge opreme v učilnici. Naknadno je možno reprogramirati že obstoječe scene oz. po potrebi dodati nove režime obratovanja. Uporaba različnih v naprej programiranih scenskih postavitev razsvetljave je zelo enostavna in se izvaja preko vmesnika na dotik Zumtobel LUXMATE CIRIA, ki je montiran na steno v neposredni bližini delovne mize predavatelja.

Pripravil: Srećko Simović, u.d.i.e.

 »Kot večina dijakov smo tudi mi imeli željo, da bi na šoli naredili nekaj posebnega nekaj, kar bi ostalo in se zapisalo. Nam je to uspelo in občutki po končanem projektu so izjemni, tako iz strani profesorjev kot tudi iz naše strani. Zato vam želim, da se v prihodnosti tudi vi naužijete takih občutkov, do katerih ne boste prišli brez idej, dela in inovativnosti. Kot pravi star pregovor "brez dela ni jela".

Seveda pa ne smemo pozabiti, da projekt ne bi bil izveden brez g. Srećka Simovića, g. Marka Petroviča, g. Janeza Marna, g. Aleša Bregarja, g. Armina Beganoviča, g. Anina Severja, ga. Vlaste Jemec, ga. Polone Hafner Ferlan, podjetja Zumtobel Ljubljana, podjetja Armstrong, podjetja Elbeg, Šolskega Centra Kranj in ostalih ...

Hvala v imenu razreda 4.Ea«, Andrej Ančimer 4.Ea