O projektu

V sodelovanju z BSC Kranj smo v okviru projekta EnSURE (www.ensure-project.eu) na Šolskem centru Kranj ustanovili Info točko za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije za Gorenjsko. Področje želimo približati uporabnikom, se povezati z regijskim gospodarstvom in slediti razvoju v stroki.

 

Delavnice

Izobraževanje in ozaveščanje mladih o temah povezanih z OVE, URE in trajnostnim razvojem je naš vložek v prihodnost. Vsi vemo, kaj bi morali storiti za ohranitev okolja, za izboljšanje kvalitete življenja, za več delovnih mest,… Torej, začnimo. Pri delu z mladimi je predvsem pomembno, da jih uspemo motivirati. Reševanje problemov in praktično delo sta se vedno izkazala za zmagovito formulo. Stranski učinek obeh je zadovoljstvo po uspešnem delu in pridobljeno novo znanje.

 

Učna gradiva

Za vse ki želimo pridobiti nova znanja ali jih posredovati, je pomemben dostop do kvalitetnih učnih gradiv. Področje obnovljivih virov energije je z gradivi že zelo dobro pokrito. Nekaj gradiv so razvili zaposleni na ŠC Kranj.